ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακάτω παρουσιάζονται οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας www.sport-mania.gr τους οποίου ο κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά, ενώ υποβάλλοντας το κάθε αίτημά του σημαίνει ότι αποδέχεται τους όρους αυτούς.

Η επιχείρηση Μαρολαχάκης Σ. Μιχαήλ που παρακάτω θα αναφέρεται σαν ¨επιχείρηση¨ ή ¨εταιρεία¨ παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου www.sport-mania.gr υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας (Π.Δ. 131/2003) και του κοινοτικού δικαίου. Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και αυτές που θα προστεθούν μελλοντικά υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο κάθε επισκέπτης του συγκεκριμένου ιστότοπου έχει την ευθύνη της πρόσβασης σε αυτόν και πιθανά κόστη τα οποία μπορούν να προκύψουν από τον πάροχο πρόσβασης στο διαδίκτυο. Επιπλέον ο χρήστης είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει όλα τα τεχνολογικά μέσα που απαιτούνται για την πρόσβαση και πλοήγηση στις σελίδες του www.sport-mania.gr .


ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία την οποία παρέχει το www.sport-mania.gr οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται . Η εγγραφή του σαν μέλος είναι προαιρετική καθώς δεν απαιτείται η εγγραφή του επισκέπτη για την πραγματοποίησης κάποιας παραγγελίας .Το sport-mania.gr παρέχει στους χρήστες της ιστοσελίδας την εγγραφή τους σαν μέλη. Η πράξη αυτή είναι προαιρετική καθώς οι αγορές από τους χρήστες μπορούν να ολοκληρωθούν και χωρίς την εγγραφή τους σαν μέλη. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους . Εάν επιλεγεί από τον χρήστη η διαδικασία της εγγραφής σαν μέλους θα του δοθούν ένα username και ένα password της επιλογής του που θα εγγυάται την αποκλειστική πρόσβαση του ιδίου στην χρήση του συγκεκριμένου λογαριασμού. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα διακοπής ή διαγραφής του συγκεκριμένου λογαριασμού εφόσον οι ενέργειες του μέλους δεν συμβαδίζουν με τους όρους που αποδέχθηκε ο χρήστης κατά την εγγραφή του .


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα και επίσης δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η επιχείρηση δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλει οποιαδήποτε παραγγελία έχοντας την υποχρέωση να ενημερώσει τον χρήστη. Η επιχείρηση δεν ελέγχει τους όρους χρήσης και λειτουργίας καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων άλλων ιστοσελίδων τα οποία πιθανόν να παραπέμπουν σύνδεσμοι οι οποίοι υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.sport-mania.gr . Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners στo www.sport-mania.gr ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE)

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.sport-mania.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος για τον χρήστη πέραν της τιμολογιακής πολιτικής την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο του κάθε χρήστη. Το sport-mania.gr δίνει τη δυνατότητα αγοράς των προϊόντων μέσω των ειδικώς διαδικτυακών εφαρμογών που διαθέτει σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Ο χρήστης με τα πάτημα του κουμπιού ¨Παραγγελία ¨ αναλαμβάνει την υποχρέωση παραλαβής και πληρωμής του προϊόντος με τους όρους τους οποίους περιγράφονται . Η εταιρεία δεσμεύεται να παραδώσει στον αγοραστή σε μέγιστο χρονικό όριο 30 ημερών εκτός εάν έχει ζητηθεί από τον χρήστη άλλη ημερομηνία παραλαβής. Η επιχείρηση Μαρολαχάκης Σ. Μιχαήλ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μία αγορά ενός πελάτη εφόσον τον ενημερώσει γραπτώς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεφωνικής επικοινωνίας. Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνει με εταιρεία της επιλογής της επιχείρησης Μαρολαχάκης Σ. Μιχαήλ και με το κόστος που περιγράφεται αναλυτικά σε ειδική παράγραφο των όρων χρήσης, εκτός εάν ο πελάτης επιθυμεί δική του εταιρεία και αναλάβει το κόστος μεταφοράς.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ – ΑΡΧΕΙΟ

Σε κάθε περίπτωση το www.sport-mania.gr εγγυάται την σωστή διαχείριση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη. Η Γλώσσα επικοινωνίας με τον χρήστη θα είναι η Ελληνική. Οι εντολές και παραγγελίες του πελάτη θα αρχειοθετούνται από την επιχείρηση και θα διατηρούνται στο αρχείο της για όσο χρόνο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων από επιτηδευματίες (Κ.Β.Σ. – Π.Δ. 186/1992).


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο χρήστης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά προϊόντων μέσω του www.sport-mania.gr με δήλωση του προς την επιχείρηση Μαρολαχάκης Σ. Μιχαήλ η οποία εδρεύει στην Πατρίδα Ημαθίας, με αποστολή e-mail. Ο χρήστης έχει προθεσμία δέκα ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει, χωρίς να αναφέρει τους λόγους . Η ευθύνη και το κόστος επιστροφής του προϊόντος βαρύνει τον χρήστη. Το κόστος επιστροφής του προϊόντος μπορεί να αναληφθεί από την επιχείρηση και στη συνέχεια να αφαιρεθεί από το ποσό επιστροφής προς τον πελάτη/χρήστη. Η συγκεκριμένη ενέργεια παρέχεται σαν προαιρετική επιλογή στον χρήστη για την αποφυγή υπερχρέωσης του ιδίου από την εταιρεία ταχυμεταφορών που θα χρησιμοποιήσει. Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει στον χρήστη/αγοραστή τα χρήματά του εντός δεκα ημερολογιακών ημερών από την ημέρα την οποία ενημερώθηκε από τον αγοραστή ότι αυτός υπαναχωρεί. Ο αγοραστής με την καταχώρηση την παραγγελίας δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται τους όρους χρήσης του sport-mania.gr και ότι είναι ενημερωμένος για το δικαίωμα υπαναχώρησης όπως αυτό περιγράφεται εδώ. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται στην αρχική εργοστασιακή του κατάσταση χωρίς να έχει υποστεί φθορές ή να έχει γίνει χρήση του. Να σημειωθεί ότι δικαίωμα υπαναχώρησης δε θεμελιώνεται στην περίπτωση που ο χρήστης ζητήσει την εκτύπωση πάνω στα είδη της αγοράς του προσωπικών επιλογών, σημάτων , λέξεων . Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατή η επιστροφή των συγκεκριμένων ειδών με αντίστοιχη επιστροφή των χρημάτων του. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος στην περίπτωση που γίνει κακή χρήση και προκληθούν φθορές σε αυτό.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, μονομερώς το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο www.sport-mania.gr και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού.


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.sport-mania.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης Μαρολαχάκης Σ. Μιχαήλ και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του www.sport-mania.gr και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.